Truqui'ns al 931 600 390, els atendrem personalment - CONTACTE -

cabecera mimsa

Persones

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS D'EMPLEATS
Recursos Humans


La política corporativa de Recursos Humans de MIMSA FACILITIES descriu el contingut estratègic per a les iniciatives, missió i valors del seu personal.
Les habilitats, els valors i les competències del nostre personal són els factors decisius dels quals depèn l'èxit dels serveis que prestem.
Per aquest motiu, el tracte cap a la nostra gent i entre cadascuna de les persones que conformen la plantilla de MIMSA FACILITIES, així com també la manera en la qual definim els nostres valors i objectius, seran assumptes de vital importància.
Tenint en compte, MIMSA FACILITIES ha creat aquesta política per abordar assumptes claus respecte de com atraiem, inculquem valors, conservem i formem i desenvolupem al nostre personal.


Política de recursos humans


La Política de Recursos Humans de MIMSA FACILITIES pretén fomentar un entorn que generi motivació i implicació en el nostre equip humà. Aquesta política es basa en els següents principis:
 
• Assegurar el compliment de la legislació laboral existent.
• Fomentar la igualtat d'oportunitats dins la nostra organització, respectant la diversitat cultural, ètnica i social.
• Desenvolupar el potencial humà i professional del nostre personal
• Considerar la formació com un procés d'aprenentatge continu i oferir programes i cursos que suposin la transferència de coneixements, i l'adquisició i desenvolupament de competències i valors.
• Assegurar la Seguretat i Salut en el treball i aconseguir una cultura preventiva integrada en tots els nivells jeràrquics de l'estructura organitzativa.
• Procurar la conciliació de la vida professional i familiar de les persones.
• Fomentar una comunicació oberta, clara i transparent entre totes les persones de la nostra organització.
• Conciliar les necessitats dels nostres clients interns (empleats / des) i externs (clients).
• Gestionar de forma efectiva als professionals de l'organització, aprofitant i potenciant els seus coneixements, habilitats i actituds.
• Potenciar el respecte, la confiança, el treball en equip i la disposició per cooperar i ajudar els altres.
• L'èxit d'una organització es basa en la qualitat i en la disposició del seu equip humà.